பக்கம்_பேனர்

தலையணை பைகள்

  • தலையணை பைகள்

    தலையணை பைகள்

    தலையணை பைகள் மிகவும் பாரம்பரியமான மற்றும் எல்லா நேரத்திலும் விரும்பப்படும் நெகிழ்வான பேக்கேஜிங்கின் வடிவங்களில் ஒன்றாகும், மேலும் பல்வேறு தயாரிப்பு வடிவங்களை தொகுக்கப் பயன்படுத்தப்படுகின்றன. இந்த பைகள் ஒரு தலையணையின் வடிவத்துடன் உருவாக்கப்பட்டு கீழே, மேல் மற்றும் பின் முத்திரையைக் கொண்டிருக்கும். உள்ளடக்கங்களை நிரப்ப பொதுவாக -பக்கம் திறந்திருக்கும்.